18 de juliol, 2009

CENTRE CULTURAL DE CASTELLBELL I EL VILAR “JOAN MASATS”

L'any 1880 l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, essent batlle Jaume Fainé i Serra i secretari Josep Bach i Valls, es proposa de construir en terrenys cedits gratuïtament pel marquès i tocant el barri de can Burés un edifici de nova planta que fos destinat a casa consistorial, jutjat i escola pública de nens i nenes. Per tal de sufragar les despeses que això comportava es féu una subscripció pública a la què contribuïren la majoria dels habitants del poble i també, d'una manera especial, Esteve Burés, qui aporta de més a més materials que tenia per fer obres a la seva fàbrica, com ara pedra, sorra, etc. Malauradament, a mig construir els edificis s'acabaren els cabals i aleshores en Burés oferí a l'Ajuntament, per un mòdic interes, la quantitat necessària per acabar les obres, cosa que fou acceptada. L'emprèstit pujava a la quantitat de 14.000 pessetes. Tot i així, no fou possible a l'Ajuntament retornar l quantitat rebuda, raó per la qual Burés decidí cedir al municipi el préstec i els interessos amb la condició que els edificis fossin sempre utilitzats per als efectes que es van construir. (Text extret del llibre "Història de la Indústria Tèxtil a Castellbell i el Vilar", de Joan Masats i Llover).

Han passat tans anys d'aquest fets que ningú els pot arribar a recordar, per això en Joan Masats i Llover historiador local va dedicar part del seu temps a esbrinar molts dels aspectes històrics de Castellbell i el Vilar. El dissabte 11 de Juliol del 2009 es va inaugurar en aquest edifici antic consistori i escoles publiques, el nou Centre Cultural "Joan Masats" de Castellbell i Vilar. A l'acte a més del homenatjat Joan Masats i Llover i assistiren una bona representació de l'Ajuntament i d'altres personatges coneguts del mon de la política.Un canvi prou significatiuA l'acte i assistiren una bona representació de l'Associació de Fills i Amics del Burés

Arribada de les autoritats i de l'homenatjat Joan Masats i Llover

Descoberta de la placa amb el nom de l'edifici

Moment del tallament de la cinta inaugural

Al terrat de l'edifici s'oferí un refrigeri a tots els assistents. (Fotografies de Marceli Puigdellivol)

Cap comentari: