25 de novembre, 2008

ERA TEMPS DE TEATRE

El encapçalament d'aquest article fa referencia a un temps passat, perquè realment és així; aquells anys on el jovent del barri participava activament en la representació d'obres de teatre, són moments d'un passat que difícilment tornara, perquè com a totes les coses, el barri, les costums i la forma de viure, també han canviat. Les primeres referencies visuals que tenim de gent que feia teatre al barri Burés daten de l'any 1911, tot i que no tenim gaires detalls sobre les seves representacions. A partir d'aquí, fem un salt en el temps fins a situar-nos en la dècada dels cinquanta, on amb la inauguració del local del Centre Catequístic s'inicia un seguit d'anys, on el representar obres teatrals per part del jovent del barri, era una cosa habitual.

Grup de gent del barri Burés que feia teatre pels voltants de l’any 1911, representant l’obra “Lo que pot un cor de dona”, de Frederic Soler “Pitarra”. Al centre de la imatge veiem a Francesca Torras Calonge i Agustí Soler Rosell, que va suplir a l’actor principal (Galan Jove). D’aquesta trobada, nasqué una amistat que els convertí en marit i muller a l’any 1913. A la dreta també podem veure un jove Florenci Vila (pare de Francesc Vila i Gimferrer), futur director de l’Orfeó La FormigaDia de la inauguració del Centre Catequístic. Podem veure a: Mossèn Gibert (de la Seu de Manresa), Sra. Angeles Burés, Sr. Francisco Juncadella i Mercè Ibañez, recitant un vers. Aquest Centre Catequístic, seria comparable amb el que es avui dia Zitzània, ja que agrupava la major part del jovent del barri Burés. El local que fou construït per Industries Burés, estava situat al costat de la Parroquia de Sant Vicenç de Castellbell, essent el rector de dita parròquia i d'altres col·laboradors, normalment pares i mares, els que organitzaven tots els actes


Imatges d'algunes de les obres representades entres els anys 1953 i 1956

A la Parroquià de Sant Vicenç de Castellbell i, trobem un grup de teatre que durant alguns anys va escenificar diverses obres. Podem veure en una representació a: Joan Canyelles, Àngel Romanos, Josep Escorcell i Tomàs Torras

Veiem en plena actuació a: Joan Canyelles, Àngel Romanos, Josep Escocell i Tomàs Torras

En aquesta representació podem veure a; Concepció Cobacho, Àngel Romanos, Angelina Pellicer, Tomàs Torras i Marta Puig

En escena i veiem a; Àngel Romanos, Concepció Cobacho i Marta Puig

A la imatge podem veure a; Concepció Cobacho, Àngel Romanos i Tomàs Torras

Artistes de teatre. Àngel Romanos i Ramon Serra

Cap comentari: