22 de desembre, 2008

El número 65594,
de la rifa de Nadal repartit per
l'Associació de Fills i Amics del Burés
ha estat premiat amb la Pedrera
(5 euros per cada euro jugat)