15 de maig, 2009

CARROSSES DE PASQUA (1925-1965)

Una altre de les coses tradicionals durant la Setmana Santa, eren les Carrosses; ben guarnides i vistoses, i on era normal fer la típica fotografia als més menuts de la casa. La majoria de Carrosses eren ornamentades amb boix i feien referencia a fets de l' època o llocs del municipi, cada barriada feia la seva Carrossa, fins i tot i havia una competència sana, per a veure quina tenia més èxit, durant la passejada que és feia al llarg del poble, durant el Diumenge de Pasqua. En el nostre barri els principals organitzadors de la Carrossa de Pasqua, eren la fàbrica d' Industries Burés i la Capella de Musica, els encarregats de la feina, normalment era el mateix personal de la fàbrica (fustes, manyans, pintors), que durant la jornada laboral, es dedicaven a aquesta tasca, que començava normalment a primers de l'any, fins la Setmana Santa.
La construcció de Carrosses era un fet habitual durant els primers anys del segle passat. Després durant els anys de la Guerra Civil es va deixar de fer, per reprendre la tradició als anys quaranta, i tot seguit durant les dècades dels cinquanta i seixanta es quant mostre més empenta aquesta activitat. A partir dels setanta mostra un clar declivi que segurament va acompanyat a la greu crisis que sofrir la industria tèxtil, la qual cosa comporta el tancament de les fabriques i la desaparició de totes les activitats que es creaven d'aquest àmbit. Avui dia tot i que hi han entitats que volen recuperar aquestes boniques tradicions, les Carrosses de Pasqua estan en perill d'extinció.

ARTICLE EN CONSTRUCCIÓ

Cap comentari: